ترمیستور یک قطعه است که با تغییر درجه حرارت مقاومت اهمی آن تغییر میکند معمولا مقاومت اهمی اغلب مواد با بالا رفتن درجه حرارت کم می شود.به دلیل تغییرات به وجود آمده در مقاومت اهمی مواد آن را در مدار الکتریکی یک رله مغناطیس قرار میدهند به طوری که با تغییر درجه حرات مقاومت اهمی آن نیز تغییر کند.

به طور مثال در دمای ۳۲- درجه مقاومت اهمی ترمیستور درحدود۱۰۰۰۴۹ اهم و افت ولتاژ ۴.۶۹۰ ولت ایجاد میکند حال اگر دما را به ۱۰۰ درجه سانتی گراد برسانیم مقاومت اهمی آن به ۳۶۶.۵ وافت ولتاژ آن به ۰.۲۴۳ ولت خواهد رسید.

وارمیستور:قطعه ای است که با تغییر ولتاژ مقاومت اهمی آن تغییر میکندو هموار ولتازی ثابت در مدار وجود دارد.

فتو الکتریک:بعضی از مواد مانند کادمیم در مقابل نور طبیعی یا مصنوعی حساس بود به طوری که اگر به آنها نور بتابد به شدت مقاومت الکتریکی آنها کم میشود از این از آن به عنوان سنسور در مشعل و در جاهای دیگر برای سنس نور استفاده می شود.

به طوری که اگر در مدار الکتریکی یک رله مغناطیس قرار گیرد  با کاهش نور مقاومتش زیاد میشود و در نتیجه افت ولتاژ بالا میرود و انرژی لازم برای تحریک رله از دست میرود و سیستم قطع میشود.و اگر نور زیاد شود مقاومت آن کم شده و رله تحریک می شود و مدار مجددا وصل می شود.

برگرفته از کتاب سیستم های کنترل تاسیسات حرارتی و برودتی