در میان مولفه های مصرف انرژی ، بخش ساختمان امروزه صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی نه تنها ضروری می باشد، بلکه به صورت دغدغه ای ملی نیز در آمده است. بخش ساختمان کشور با مصرف 40%انرژی کل کشور یکی از بخش های بسیار مهم برای صرفه جویی می باشد، بخش عمده ای از گاز در موتورخانه ها مصرف می شود.
یکی از روشهای مؤثر و کارآمد، استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه می باشد که تا حدود 50% در کاهش مصرف سوخت مؤثر است هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان از این روش استفاده می گردد و در کشور ایران نیز با نصب نزدیک به 000/15 دستگاه زمینه های اجرای گسترده آن در ساختمانهای اداری و مسکونی فراهم شده است
در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه ها بصورت دستی و تمام تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و یا پمپهای سیرکولاسیون انجام می گردد و معمولاً برای تمام مدت بر روی یک عدد ثابت قرار دارد. تغییرات دمای هوا درطول روز موجب افزایش یا کاهش دمای داخل ساختمان شده که نتیجه آن انحراف دمای داخل ساختمان از محدوده آسایش و مصرف بیهوده سوخت و انرژی می باشد. همچنین در بسیاری از ساختمانهای غیرمسکونی با کاربری اداری- عمومی- آموزشی- تجاری که از فضای ساختمان بصورت غیرپیوسته و تنها در بخشی از ساعات روز استفاده میگردد و نیازی به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت کاری وجود ندارد ، روش فعلی تنظیم دستی ترموستات دیگها و پمپها، قابلیت اعمال خاموشی و یا کنترل تجهیزات در وضعیت آماده باش را ندارند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی دقیق و محدودیتهای کنترلی ترموستاتهای دستی، ضرورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه به منظور :

• راهبری و کنترل صحیح تجهیزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپها
• بهینه سازی و جلوگیری از مصرف بیهوده سوخت و انرژی الکتریکی
• تثبیت محدوده آسایش حرارتی ساکنین ساختمان
• تامین و تثبیت دمای آبگرم مصرفی در طی 12 ماه سال
• کاهش هزینه های سرویس- نگهداری تاسیسات حرارتی
• کاهش تولید و انتشار آلاینده های زیست محیطی و هزینه های اجتماعی مرتبط با آن
• کاهش استهلاک تجهیزات موتورخانه و هزینه های مربوطه
آشکار می گردد.

اصول بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی توسط سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه مبتنی بر کنترل گرمایش از مبداء و محل تولید انرژی حرارتی (موتورخانه) می باشد.

در نمودارهای زیر با مقایسۀ "دمای آب دیگ با سیستم کنترل هوشمند" با " دمای تنظیم ترموستات دیگ در سالهای گذشته" پتانسیل صرفه جویی در مصرف سوخت و نحوه عملکرد موتورخانه در ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ارومیه و ساختمان غیر مسکونی دبیرستان دخترانه شهید مدنی تهران که بر مبنای داده های میدانی برداشت شده از حافظۀ دستگاه ترسیم گشته است آشکار می گردد.

 
برای مشاهده  روی آن کلیک کنید برای مشاهده  روی آن کلیک کنید
 

نقشه شماتیک فنی نصب دستگاه و موقعیت نصب سنسورهای حرارتی

 
برای مشاهده  روی آن کلیک کنید